افتتاح مرکز آموزش تخصصی مدیریت پسماند شهرستان‌های تهران در اسلامشهر
سه شنبه, ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ ۱۰:۵۷ ۲۷
طبقه بندی: اخبار و رویدادها
چچ
افتتاح مرکز آموزش تخصصی مدیریت پسماند شهرستان‌های تهران در اسلامشهر

افتتاح مرکز آموزش تخصصی مدیریت پسماند شهرستان‌های تهران در اسلامشهر

افتتاح مرکز آموزش تخصصی مدیریت پسماند شهرستان‌های تهران در اسلامشهر

افتتاح مرکز آموزش تخصصی مدیریت پسماند شهرستان‌های تهران در اسلامشهر

آدرس کوتاه شده: