سه شنبه, ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ ۱۱:۲۳ ۴۰
چچ

سازمان پسماند اسلامشهر

با تصویب قانون مدیریت پسماندها در اردیبهشت ماه 1383 در مجلس شورای اسلامی مدیریت پسماندها دارد مرحله جدیدی شد.آئین نامه اجرایی قانون مذکور در مرداد ماه 1384 به تصویب هیئت وزیران رسید.

با تصویب قانون مدیریت پسماندها در اردیبهشت ماه 1383 در مجلس شورای اسلامی مدیریت پسماندها دارد مرحله جدیدی شد.آئین نامه اجرایی قانون مذکور در مرداد ماه 1384 به تصویب هیئت وزیران رسید و به همین ترتیب دستورالعل‌ها و شیوه نامه های مربوطه نیز برای بهینه سازی وضعیت مدیریت پسماندها ابلاغ شد که از آن جمله می توان به دستورالعمل تهیه طرح جامع مدیریت پسماند شیوه نامه نحوه اقدام مامورین مدیریت پسماند به عنوان ضابطین قضایی، دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماند اشاره نمود. سازمان مدیریت پسماند شهرداری اسلامشهر نیز برای انجام امور تخصصی مربوط به پسماند در اواخر دهه 80 بر اساس ماده ٨٤ قانون شهرداری و بند ١٥ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ١/٣/٧٥ و ماده ١٠ قانون مدیریت پسماندها مصوب سال ١٣٨٣ تاسیس گردیده ، دارای شخصیت حقوقی مستقل و اساسنامه میباشد و طبق آئین نامه های مصوب اداره میشود. اهم وظایف این سازمان شامل :
١ -مدیریت بهینه و اجرای برنامه های مدیریت پسماندها در شهر بر اساس قانون مدیریت پسماندها از قبیل برنامه ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به کاهش تولید، تفکیک در مبدا، جمع آوری، ذخیره سازی، جداسازی، حمل و نقل بازیافت، پردازش، امحاء و دفع بهداشتی پسماندهای عادی از جمله پسماندهای شهری، ساختمانی و عمرانی. ٢ -ایجاد بانک اطلاعات و ارتقاء سطح فناوری در بخشهای نرم افزاری و سخت افزاری.
٣ -کاهش تصدیگری و بسترسازی لازم به منظور مشارکت و جذب سرمایه های بخش خصوصی در زمینه فعالیتهای سازمان با رعایت مقررات مربوطه.
٤ -اقدام در جهت حفظ پاکیزگی و نظافت محیط شهری.
٥ –بهینه سازی و ارتقاء مدیریت پسماندهای عادی و جزء ویژه آن شامل تولید، ذخیره سازی موقت، جمع آوری، حمل و نقل، بازیافت، پردازش و دفع صحیح پسماندهای جامد.
٦ -سیاستگذاری، برنامه ریزی، طراحی و مدیریت تامین ماشین آلات مورد نیاز.
٧ -مشارکت در گسترش همکاریهای مردمی و ارتقای سطح فرهنگ و آگاهیهای عمومی از طریق آموزش و اطلاع رسانی.

آدرس کوتاه شده: